Co jsou to odkazy a jak se tvoří?


Internetový odkaz (neboli také link) v podstatě zajišťuje funkčnost služby WWW, tedy prohlížení internetových stránek. Vše, na co kliknete, a přenese Vás zase na jiné webové stránky, je v podstatě odkaz - ať už kliknete na obrázek nebo zmodralý, podtržený text, vždy se jedná o odkaz, který Vás přesměruje na jinou www stránku.

Co je složením odkazu?

Na tomto místě bychom rádi upřesnili některé základní mýty o internetových odkazech.

Odkaz musí vždy obsahovat WWW

Toto není pravda. Mnoho internetových laiků slyší adresu, která zní například takto :

demo.onas.cz

A automaticky před tuto pozici doplní pověstné WWW, protože si bez této trojice nedokáží představit internetovou stránku. Problém nastává, pokud poskytovatel webhostingu nemá nastaveno, resp. ošetřeno zadávání adresy v obou tvarech. Může tak nastat problém, že se dostanete na úplně jinou webovu adresu, než jste si původně představovali.

Pokud do webového prohlížeče zadáte výše uvedenou adresu, prohlížeč si před adresu sám doplní http:// - ani toto nemusíte doprohlížeče zadávat a je to i zbytečné. Pozor je však třeba dávat na pověstné WWW, které mnohdy není součástí webové adresy.

Odkaz musí vždy obsahovat název serveru

To také není pravda. Představte si, že pracujete na vlastních webových stránkách a vzájemně se odkazujete mezi stránkami. Pokud se například na webových stránkách chcete odkázat na jinou adresu, můžete využít dva způsoby. Předpokládejme, že máme webovou adresu www.xyz.cz a při tvorbě stránek se chceme z homepage odkázat na www stránku www.xyz.cz/kontakt. Vzhledem k tomu, že se odkazujeme pouze v rámci naší vlastní domény, můžeme udělat 2 věci :

  1. Odkazovat se na stránku v absolutním tvaru, tedy www.xyz.cz/kontakt
  2. Odkazovat se v relativním tvaru - napíšeme pouze /kontakt
Pokud se odkazujete na cizí server, je samozřejmě nutné jméno domény uvést. Pokud však tvoříte odkazy pouze uvnitř své vlastní domény, není třeba uvádět jméno serveru. Není to třeba a dokonce to přináší i své výhody. Pokud se totiž z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu své domény, ve druhém případě nemusíte procházet několik desítek či stovek stránek a přepisovat všechny vytvořené odkazy (které v prvním případě budou směřovat na starou doménu).

Jak to děláme my?

My na našich projektech v rámci Onas.cz využíváme kombinaci obou - pro odkazy na cizí servery používáme samozřejmě absolutní odkazy, pro odkazy v rámci vlastní domény relativní (které jsou standardně nabízeny také v naší administraci). 
 
Domů | Spolupráce | Slovníček pojmů | WWW zdarma