Slovníček pojmů

Vyhledat :
Vložit nový pojem :

Seznam pojmů

404

Chybový kód znamenající, že stránka neexistuje

pevný odkaz >>>

Administrace

Nastavení webových stránek, ale také program pro úpravu textů na webu

pevný odkaz >>>

AdWords

reklamní systém od Google na bázi PPC

pevný odkaz >>>

AJAX

Asynchronous Javascript and XML. Nová technologie používaná pro programování.

pevný odkaz >>>

Akreditovaný registrátor

Akreditovaný registrátor znamená společnost, která má oprávnění registrovat doménu v centrální databázi. Za to, že registrátor Vaši doménu zaregistruje, vybírá poplatek za tuto službu.

pevný odkaz >>>

Apache

Webový server. Program, který komunikuje s Vaším prohlížečem a zasílá mu požadované webové stránky.

pevný odkaz >>>

ARPA

Advanced Research Project Agency. Zakladatel internetu (1969), později DARPA.

pevný odkaz >>>

ARPANET

ARPA Network. Experimentální síť vytvořená v 80 letech. Původce dnešního internetu.Původně akademická síť v USA.

pevný odkaz >>>

ASP

Active Server Pages. Technologie vyvinutá společností Microsoft, která se používá k programování dynamického obsahu stránek.

pevný odkaz >>>

Banner

Grafický poutač. Reklama na Váš web.

pevný odkaz >>>

Beta

testovací verze programu, může obsahovat chyby a není považována za plně dokončenou verzi.

pevný odkaz >>>

BIOS

Základní program počítače, který slouží pro zavedení základních operací ještě před spuštěním operačního systému.

pevný odkaz >>>

Bitmapová grafika

Obraz, který je definován body. Každý bod obrázku je definován svojí pozicí a barvou. Výsledky obrázek se skládá ze všech těchto bodů.

pevný odkaz >>>

Blog

Zkratka pro weblog - webový deníček

pevný odkaz >>>

Bookmark

Záložka - odkaz ve Vašem prohlížeči umožňující rychlé načtení webové stránky bez nutnosti jejího psaní či hledání.

pevný odkaz >>>

Border

Rámeček, okraj

pevný odkaz >>>

Browse

Prohledat - tato fráze se často vyskytuje při nahrávání souborů na web

pevný odkaz >>>

Browser

Internetový prohlížeč.

pevný odkaz >>>

CRON

Cron je velmi užitečný program na OS Linux, který umožňuje pravidelné spouštění programu či skriptu. Tato služba je u většiny webhostingů placená, nicméně umožní Vám například pravidelný import / export dat.

pevný odkaz >>>

CSS

Kaskádové styly. Umožňují jednoduchou změnu vzhledu webových stránek a správné zobrazení na různých platformách (počítač, čtečka, mobil,PDA)

pevný odkaz >>>

Databáze

Databáze je místo, kam jsou veškerá Vaše data ukládána. Pokud jsou v databázi data, je její hodnota mnohem vyšší, než například samotný program (např. webové stránky), který databázi obsluhuje.

pevný odkaz >>>

Design

Vzhled stránky nebo produktu

pevný odkaz >>>

DHTML

Dynamic HTML, společné označení pro HTML, CSS a skriptování (např. Javascript), které umožňuje lepší interakci s uživatelem.

pevný odkaz >>>

DNS server

Počítač v internetu, který překládá jméno domény (www.onas.cz) na číselnou adresu, které rozumí počítače (např. 212.123.223.21)

pevný odkaz >>>

DNS: Domain Name System

DNS je systém doménových jmen.DNS se používá pro překlad číselné adresy počítače na tu, kterou si my lidé lépe pamatujeme. V praxi je tak například číselná adresa 22.22.22.22 převedena na jméno www.onas.cz

pevný odkaz >>>

Doctype

Definice dokumentu - základní náležitost webových stránek

pevný odkaz >>>

Doména

Doména je unikátní název Vaší prezentace. Pokud budete kupovat doménu, koupíte doménu 2.řádu - tedy www.neco.cz. Doména 1.řádu není na prodej (např. CZ je vyhrazena pro české webové stránky), a domény 3.řádu se v dnešní době běžně nekupují - ke své doméně je máte zdarma, pokud se svoji prezentaci rozhodnete postavit na doméně 3.řádu pod jakoukoliv firmou, doménu platit nemusíte. Adresa Vaší domény však bude delší.

pevný odkaz >>>

Doména 3.řádu

Doména 3.řádu je např. vasejmeno.onas.cz. Doménu třetího řádu (v neomezeném množství) dostáváte automaticky, pokud si koupíte doménu 2.řádu (www.vasejmeno.cz).

pevný odkaz >>>

Doména prvního řádu

Doména prvního řádu je přípona, která se připojuje ke konci doménového jména. V adrese www.onas.cz je tak doména 1.řádu .cz, které si nemůžete koupit. Je to tak zvaná TLD, neboli TOP level domain, v překladu doména nejvyššího stupně.

pevný odkaz >>>

Download

Stažení souboru na Váš počítač

pevný odkaz >>>

E-mail

E-mail nebo electronic mail je Vaše emailová adresa Emailová adresa musí vždy obsahovat zavináč - tedy @. Díky zavináči rozeznáte bezpečně webovou stránku od webové adresy. Email se vždy vztahuje k nějaké doméně. Pokud Vám tedy přijde email od info@onas.cz, můžete z této emailové adresy většinou zjistit i adresu webových stránek.

pevný odkaz >>>

E-mailový poštovní klient

Poštovní klient je program, který je schopen pracovat s Vašimi emaily. Připojí se k serveru v internetu, stáhne z něj emaily a Vy s nimi poté můžete pracovat na svém počítači. Oproti webovým rozhraním poštovních serverů přináší pohodlí a rychlost. Pro komunikaci využívá například protokol POP3

pevný odkaz >>>

E-shop

Elektronický obchod za účelem prodeje zboží.

pevný odkaz >>>

Export

Poskytnutí dat jinému subjektu

pevný odkaz >>>

Fancy URL

Adresa stránky v pro člověka čitelném tvaru

pevný odkaz >>>

Firewall

Jedná se o program nebo hardwarové zařízení, které Vás brání před útoky z internetu. Jedná se o jednu (nikoliv však jedinou) z mnoha nutných ochran v případě, že Váš počítač je připojen k internetu.

pevný odkaz >>>

Flash

Technologie od společnosti Macromedia umožňující zobrazení animací na webu.

pevný odkaz >>>

Formulář

Slouží k odeslání informací pomocí www stránek

pevný odkaz >>>

Freemail

Emailová služba poskytovaná zdarma. V dnešní době se okruh poskytovatelů zůžil na několik největších portálů - Seznam, Centrum,Atlas, Google.

pevný odkaz >>>

FTP klient

Program, který Vám umožní na dálku sdílet soubory. V dnešní době se více používají internetové úschovny, nicméně program výborně slouží pro přenos například velkých, objemných souborů. Své soubory ovšem musíte nahrát na FTP server, odkud si jej poté mohou stáhnout ostatní.

pevný odkaz >>>

FTP: File Transfer Protocol

FTP je protokol pro přenos souborů mezi dvěma počítači. K přenosu se používá FTP klient.

pevný odkaz >>>

Fulltext

Slovo se nejčastěji spojuje s fulltextových vyhledávačem, který neustále prohledává internetové stránky, a rozsah dat je tedy mnohokrát větší, než v případě katalogu. Náročnější na implementaci

pevný odkaz >>>

GD knihovna

Grafická knihovna na serveru, která umožňuje práci s obrázky. Díky ní se tak nemusíte starat například o zmenšeniny obrázků či převod mezi formáty.

pevný odkaz >>>

H1

Označení druhu textu, v tomto případě nadpisu první úrovně. Jedná se o pro vyhledávače nejdůležitější text. Slova v něm mají mnohem vyšší váhu, než klasický text na stránce

pevný odkaz >>>

Hacker

Osoba,která hledá chyby v programech, a využívá je ke svému obohacení

pevný odkaz >>>

Hosting

Jedná se o místo na disku počítače, který je připojen k internetu. Jako hostingový server však nemůže sloužit libovolný počítač - pro kvalitní hosting musí server běžet neustále (tedy 24 h denně), musí mít vyřešeno zálohování a musí být připojen vysokou rychlostí.

pevný odkaz >>>

HTML

Hyper Text Markup Language. Značkovací jazyk, který slouží k definování struktury www stránky. Jazyk HTML musí znát každý, kdo chce sám tvořit webové stránky.

pevný odkaz >>>

HTTP

Protokol HTTP umožňuje přenos webových stránek na Váš počítač = tedy samotné zobrazení. Http však není nutné zadávat před každou webovou stránku, protože prohlížeče vědí, že chcete prohlížet webovou stránku, a proto si http doplni samy.

pevný odkaz >>>

ID

Jednoznačný identifikátor záznamu - většinou číslo, které označuje stránku

pevný odkaz >>>

IMAP

Protokol pro vzdálené připojení k poštovnímu serveru. Oproti POP3 protokolu umí více funkcí, nicméně jeho rozšíření není takové, jako u jeho kolegy.

pevný odkaz >>>

Import

Příjem dat od Vašeho dodavatele a uložení na Váš web

pevný odkaz >>>

IP adresa

IP adresa je jedinečná adresa počítače připojeného k internetu. Jedná se o 12-místné číslo, které se zapisuje ve travu 231.222.111.222. IP adresa jednoznačně identifikuje člověka na druhém ,,konci drátu".

pevný odkaz >>>

JavaScript

Skriptovací jazyk, který slouží pro programování webových stránek.

pevný odkaz >>>

JyxoRank

Ukazatel oblíbenosti Vaší stránky u českého fulltextu Jyxo

pevný odkaz >>>

Katalog

Vyhledávače, které obsahují seznam zaregistrovaných webových stránek a z jejich obsahu poté vybírají a zobrazují výsledky

pevný odkaz >>>

Klíčové slovo

Slovo, které se na stránce vyskytuje nejčastěji, a má vysoký vliv na vyhledávanost stránky ve vyhledávači.

pevný odkaz >>>

kotva

Odkaz na jiný kus textu v rámci stránky

pevný odkaz >>>

Layout

Vzhled a rozvržení jednotlivých prvků webové stránky.

pevný odkaz >>>

Login

Přihlašovací jméno

pevný odkaz >>>

Logo

Obrázek či text jednoznačně identifikující Vaši značku či prezentaci

pevný odkaz >>>

Logout

Odhlášení ze stránky

pevný odkaz >>>

Mailbox

Poštovní schránka

pevný odkaz >>>

Nadnárodní doména

Nadnárodní doména je např. .COM,.NET,.ORG. Národní domény jsou např. .CZ,.SK,.DE a přísluší vždy k dané zemi. Domény nadnárodní jsou však na zemi nezávislé a jsou vytvořeny spíše účelově - například .COM slouží pro komerční účely, .ORG pro organizace apod.

pevný odkaz >>>

našeptávač

Ukazatel nejvyhledávanějších frází ve vyhledávačích (např. na Seznamu)

pevný odkaz >>>

Newsletter

Program pro zasílání novinek (především) obchodním partnerům

pevný odkaz >>>

OS

Operační systém - Windows, Linux

pevný odkaz >>>

PageRank

Číslo ukazující oblibu Vaší prezentace

pevný odkaz >>>

Parkování domény

Parkování domény znamená, že doménu máte zaregistrovanou,ale prozatím ji nevyužíváte. Tato služba je většinou zdarma, pouze platíte za to,že doménu vlastníte.

pevný odkaz >>>

Pay per click

Platba za klik - od bannerů odlišný způsob reklamy, kdy platíte za proklik na Vaše stránky, nikoliv za zobrazení reklamy

pevný odkaz >>>

PHP

PHP je skriptovací jazyk, umožňující provoz dynamických aplikacé. Díky spojení s databází tak můžete na internetu tvořit rozsáhlé aplikace.

pevný odkaz >>>

Počítačové viry

Počítačový vir je malý program, který má za úkol škodit ve Vašem či jiném počítači. Pro jejich odstranění a prevenci se doporučuje používat antivirový program.

pevný odkaz >>>

POP3

Protokol sloužící pro připojení k Vaší poštovní schránce. Stáhne Vaše emaily na Váš lokální počítač a vy si je poté můžete přečíst v oblíbeném programu, navíc bez nutnosti připojení k internetu.

pevný odkaz >>>

PPC

Pay per Click - druh reklamy, který přišel až po klasické bannerové. Neplatíte za počet zobrazení reklamy, ale až v případě, že na Váš odkaz někdo klikne.

pevný odkaz >>>

Převod domény

Pokud máte zargistrovanou doménu, musíte ji v případě změny webhostingu převést pod nového operátora. Více informací naleznete zde

pevný odkaz >>>

Prohlížeč internetových stránek

Program umožňující prohlížení www stránek. Dříve pouze textové prohlížeče, v dnešní době disponují technologiemi, které dokáží komunikovat i například s bankou, dokáží přehrávat video či pouštět zvuky.

pevný odkaz >>>

Protokol

Protokol je standard komunikace.

pevný odkaz >>>

Protokol HTTPS

Oproti HTTP je protokol zabezpečený a využívá se výhradně tam, kde je dbán důraz na zabezpečení - tedy například při přihlášení se do své poštovní schránky či do banky.

pevný odkaz >>>

Reference

Již dokončené prezentace

pevný odkaz >>>

Registrace domény

Doména je adresa Vaší prezentace. Doménu si můžete zaregistrovat u každé z webhostingových společností a její koupě je podmíněna minimálně ročním vlastnictvím.

pevný odkaz >>>

Reklamní kampaň

Reklamní akce, provozovaná nejen na internetu, s účelem propagace Vašeho produktu či značky

pevný odkaz >>>

Rozlišení

Počet bodů, které obsahuje obrázek

pevný odkaz >>>

RSS

Původním názvem Rich Site Summary - shrnutí obsahu webu

pevný odkaz >>>

Sekce pro klienty

Speciální část webových stránek, vyhrazená pouze pro autorizované uživatele

pevný odkaz >>>

SEM

Search engine marketing - internetový marketing

pevný odkaz >>>

SEO

Search engine optimization - optimalizace pro vyhledávače

pevný odkaz >>>

SEO, SEM

Search Engine Optimization, Search Engine Marketing. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače.

pevný odkaz >>>

Server

Počítač umístěný v internetu. Server může mít různá zaměření - od provozu webových stránek až po mailový server.

pevný odkaz >>>

Server hosting

Pronájem serveru (počítače) připojeného k internetu.

pevný odkaz >>>

Skript

Soubor, ve kterém je uložený kód programu

pevný odkaz >>>

Slovníček pojmů

Seznam technických pojmů na webu

pevný odkaz >>>

SMTP

Protokol, který slouží pro odeslání emailu z Vašeho počítače. Adresu SMTP serveru Vám dodá poskytoval Vašeho připojení k internetu.

pevný odkaz >>>

Spam

Spam je nevyžádané obchodní sdělení. Je odesílán emailem ve vysokém počtu, většinou necíleně a téměř každému, jehož emailová schránka je nalezena.

pevný odkaz >>>

SQL

Jazyk pro práci s databází - tedy pro získávání či modifikaci dat v databázi.

pevný odkaz >>>

SRank

Číslo ukazující oblibu Vašeho webu, tentokrát u Seznamu

pevný odkaz >>>

SSH

Šifrovaný protokol, který se používá mj. k bezpečnému přístupu na server.

pevný odkaz >>>

Superuživatel

Uživatel s nejvyššími právy

pevný odkaz >>>

SysAdmin

Systémový administrátor - osoba zajišťující běh serveru

pevný odkaz >>>

Tag

Značka v HTML kódu, například <b> znamená označení tučného textu, nebo <a> pro označení odkazu

pevný odkaz >>>

Upload

Nahrání souboru z Vašeho počítače na server

pevný odkaz >>>

URL

Uniform Resource Locator. Unikátní adresa webových stránek (např. http://www.onas.cz).

pevný odkaz >>>

USB

Universal Serial Bus - všestranná směrnice pro připojení periferií k počítači

pevný odkaz >>>

Validní kód

Webové stránky, které dodržují standardy

pevný odkaz >>>

VOIP

Voice over IP - telefonování po internetu

pevný odkaz >>>

W3C

Mezinárodní organizace založená stanovující standardy pro WWW.

pevný odkaz >>>

Webdesign

Dnes již široká oblast internetové tvorby, jejíž úlohou je zpracování grafického návrhu, a úprava pro použití na internetu

pevný odkaz >>>

Webhosting

Jedná se o umístění webových stránek a dalších služeb  na server a jejich zpřístupnění všem uživatelům internetu. Služba je většinou za poplatek. Webhosting nejsou webové stránky, je to pouze místo, kam si je můžete umístit!

pevný odkaz >>>

Webmail

Webmail je webová adresa, na které naleznete program pro čtení pošty, která dorazila do Vaší emailové schránky.

pevný odkaz >>>

Webmaster, webdesigner

Osoba či společnost, která se stará o provoz webových stránek.

pevný odkaz >>>

Webové standardy

Pravidla pro tvorbu www stránek, která určuje asociace W3C.

pevný odkaz >>>

Webové stránky

Prezentace Vaší společnosti či organizace, trvale umístěná na internetu a k dispozici ostatním.

pevný odkaz >>>

WWW

World Wide Web. Web je celosvětová počítačová síť (internet).

pevný odkaz >>>

WWW stránky

Internetová prezentace. Další názvy jsou například web, webové stránky, internetové stránky .

pevný odkaz >>>

WYSIWYG editor

Zkratka What You See Is What You Get. Znamená ,,dostaneš co vidíš" a na internetu se takto označují programy, které umožňují psaní webových stránek bez nutné znalosti jejich tvorby.

pevný odkaz >>>

XHTML

EXtensible HyperText Markup Language. XHTML nahrazuje jazyk HTML, který sloužil pro psaní webových stránek.

pevný odkaz >>>

XML

datový formát pro výměnu dat

pevný odkaz >>>

Záznam

Datová jednotka - www stránka, novinka, produkt

pevný odkaz >>>

Zpětné odkazy

Odkazy z jiných stránek na Vás, zvyšující oblíbenost Vašeho webu

pevný odkaz >>>

 
Domů | Spolupráce | Slovníček pojmů | WWW zdarma